22 февруари 2016

Wednesday TALK!

Панел дискусија во организација на SEEUTechPark која ќе се одржува секој месец - “Во Среда". Wednesday TALK! е дизајниран со цел да им обезбеди можност на студентите и секој кој сака да присуствува да слушнат мислење од реномирани предавачи и да водат дискусија во врска со одредена информација или тема или да споделуваат лични искуства и ставови. Ова ќе Ви помогне дополнително да ги разјасните и евалуирате вашите ставови во врска со специфичните прашања или теми.

Креирање на Глобална Иновација од Македонија
Aleksander Tasev, Управниот директор - SuperFounders

Среда, 24 Февруари, 2016 @ 16:00
ЦРБ сала, Ректорат, Кампусот на УЈИЕ во Тетово.

Повеќе вести