CREA-KO

CREA-KO е консултантска фирма фокусирана првенствено на менаџирање на бизнис процесите и сродните технологии.

Преку синергија на долгогодишно искуство и познавање на високо квалификувани водечки експерти од различни области, CREA-KO им овозможува на организациите да постигнаат поголема ефикасност на нивните деловни процеси и лесна транзиција на безбеден е-бизнис.

Деловните партнери на CREA-КО можат да постигнаат повеќе амбициозни деловни цели и да ја подобрат својата конкурентност преку подобрување на нивната способност и брзо да се прилагодат на новите бизнис ситуации и спроведување на бизнис иновации.

Многу од водечките организации навраќале кон CreaCREA-КО за помош. Консултантските услуги на CreaCREA-КО им помагаат на организациите да ги решаваат актуелните деловни предизвици во различни индустрии. Листата на клиенти од CreaCREA-КО вклучува бројни организации во спроведување на законот, финансиски услуги, производство и добро владеење.

CREA-КО е Косовска компанија основана како ДОО (друштво со ограничена одговорност) и регистрирана на 17/08/2007.