22 shkurt 2016

Wednesday TALK!

Panel diskutimi organizuar nga SEEUTechPark e cila mbahet një herë në muaj -“të Mërkurën”. Wednesday TALK! eshte projektuar per te siguruar nje mundesi per studentet dhe cilindo qe deshiron te marre pjese dhe te degjoje mendimin e lektoreve me te njohur dhe te mbajne diskutime reth nje informate ose teme te vecante ose ti ndajne pervojat dhe pikepamjet personale. Kjo do te ndihmoje audiencen te qartesoje dhe vleresoje qendrimet e tyre ne lidhje me ceshtjet specifike ose mbi temen e diskutuar.

Krijimi i Inovacionit Global nga Maqedonia
Aleksander Tasev, Drejtori Menaxhues - SuperFounders

E Mërkurë, 24 Shkurt, 2016 @ 16:00
Salla e BDC-së, Rektorat, Kampusi i UEJL-së në Tetovë.

Më shumë lajme