CREA-KO

CREA-KO është një firmë konsulente e fokusuar tërësisht në menaxhimin e procesit të biznesit, sigurimin e e-bizneseve dhe teknologjive të ngjajshme.

Nëpërmjet përvojës sinergjike dhe njohurive të mëdha nga ekspertë të lartë cilësorë në fusha të ndryshme, CREA-KO u mundëson organizatave që të arrinë efikasitet të lartë në procesin e bizneseve dhe kalimin e tyre në e- biznes të sigurt.

Partnerët e CREA-KO-së mund të arrinë qëllime më ambicioze të bizneseve dhe të përmirësojnë konkurrencën e tyre duke përmirësuar aftësitë e tyre që sa më shpejtë të përshtaten në situata të reja biznesi dhe implementojnë inovacione në biznes.

Shumë organizata të mëdha kanë kthyer për të kërkuar ndihmë nga Crea-KO. Shërbimet konsulente të CREA-KO-së u ndihmojnë organizatave që ti adresojnë sfidat e bizneseve aktuale në industri të ndryshme. Lista e klientëve të CREA-KO-së përfshinë organizata të shumta në zbatimin e ligjit, shërbime financiare, shërbime prodhimi dhe qeverisje.

CREA-KO është një kompani Kosovare e themeluar si (kompani me përgjegjësi të kufizuar) e regjistruar më datë 17/08/2007 dhe inkorporuar më datë 17/09/2007.