SEEUTechPark е сместен на југозападниот дел на градот Тетово во близина на автопатот Тетово – Гостивар.

Од центарот на Скопје

Со автомобил:

Од центарот на градот до ЈИЕУ патувањето трае околу 45-60 минути.

Со автобус: Од автобуската станица во Скопје до станицата во Тетово патувањето трае околу 1 час. Од станицата во Тетово ви се потребни уште 10-15 минути да стигнете до ЈИЕУ, ако го користите јавниот превоз. Билетот чини 120 денари (2 евра).

Од центарот на Тетово

Пешки:

Од центарот на градот до ЈИЕУ ви се потребни 20 минути, а од автобуската станица ви се потребни околу 25 минути.

Со автомобил:

Патувањето трае 5-10 минути, зависно од сообраќајот.

Со такси:

Од центарот до ЈИЕУ цената е 100 денари (1,75 евра).

Автобус/минибус:

Од центарот до ЈИЕУ цената на патувањето е 10 денари ( 0,15 евра).