SEEUTeckPark услуги за инкубација:


 • Мрежни активности
 • Маркетинг Помош
 • Висока брзина на интернет пристап
 • Пристап до банкарски заеми, средствата на заемот и програми за гаранција
 • Презентациски вештини
 • Линкови до високото образование ресурси
 • Линкови до стратешки партнери
 • Пристап до ангел инвеститори
 • Comprehensive business training programs
 • Советодавни одбори и ментори
 • Идентификација на менаџерскиот тим
 • Помош за комерцијализација на технологијата
 • Помош за регулаторна усогласеност
 • Интелектуална сопственост за управување