SEEUTeckPark shërbime inkubimi:


 • Rrjete të aktiviteteve
 • Asistencë për marketing
 • Internet qasje me shpejstësi të lartë
 • Qasje në kredi bankare, fonde të kredisë dhe programe të garantuar
 • Ndihmë në aftësitë e prezantimit
 • Lidhje tek resurset për arsim të lartë
 • Lidhje tek partnerët strategjikë
 • Qasje deri tek investitorët engjëll
 • Programe trajnimi gjithëpërfshirëse për biznes
 • Borde dhe mentorë këshillues
 • Identifikim të ekipit menaxhues
 • Ndihmë për komercializim të teknologjisë
 • Ndihme për pajtueshmëritë rregullatore
 • Menaxhim të pronës intelektuale