First Technology Solutions

FTS (First Technology Solutions) се појавува на пазарот како една модерна компанија која ги исполнува барањата на клиентите во областа на информациската технологија, чија цел се регионалните пазари.

Областите на FTS услугите опфаќаат:

  • интеграција на комплексните системи;
  • развој на ефективни софтверски решенија за стандардни активности и забава.

Карактеристика на FTS е имање на еден тим која е во можност да соработува со клиенти, за да биде поблиску до барањата и потребите на клиентот, кој потоа врз основа на принципите на софтверското инженерство ќе им обезбеди напредни решенија почнувајќи од консултација и оптимизација на перформасите, па се до одржување на овие цели. Главната целел на нашата компанија е да ги познаваме потребите на клиентите и да им овозможиме оптимални решенија, која потоа ќе им помагнат да ги надминат сите предизвици на модерното време.