First Technology Solutions

FTS çfaqet në treg si një kompani moderne, e cila plotëson kërkesat e konsumatorëve në fushën e teknologjisë informatike, qëllimi i të cilës është regjio

CREA-KO

CREA-KO është një firmë konsulente e fokusuar tërësisht në menaxhimin e procesit të biznesit, sigurimin e e-bizneseve dhe teknologjive të ngjajshme.

N

Bridge Technology

Kush jemi ne?

Bridge Technology është një kompani “start up”, ndërmarje e cila është e përbashkët mes Bridge Technology Maqedoni dhe B2C Consulting

Neting Solutions

Neting Solutions

TurboSoft

Misioni dhe vizioni i TurboSoft

Turbosoft është një kompani e cila mеret me zhvillimin e sistemeve kompjuterike në sfera të ndryshme. Ne ndjekim h

AdaptiveScale

AdaptiveScale enables enterprises to harness the value of BigData. We remove the complexity of managing fleets of servers, regardless if they are physical or virtual, by

HotelKey

HotelKey is a suite of native mobile apps to manage hotels. To learn more, please contact us on how we can move your hotel management to your smartphones and tablets.

Be part of our Community!

Your business deserves this chance - let's make it happen together.