SEEUTechPark është park teknologjik i vendosur në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, Maqedoni. U hap më 15 maj, 2013 nga Bordi i Universitetit të Evropës Juglindore, me qëllim të krijimit të kushteve për të nxitur krijimin e kompanive të reja start-up, duke krijuar një sinergji në mes kompanive dhe për të inkurajuar rritjen e NVM-ve ekzistuese (ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme), e cila në afat të gjatë ofron mundësi të reja të punës.

Vizioni - Vizioni ynë është krijimi i një mjedisi brenda Universitetit, që do të ndërtoj lidhje më të ngushta dhe afatgjate ndërmjet akademisë dhe industrisë për të kthyer njohuritë dhe ekspertizën në Veprim, Prodhim dhe Investime

Misioni - Misioni ynë është zhvillimi i njohurive fillestare të kompanive të bazuar në UEJL, për të krijuar dhe për të nxitur një kulturë sipërmarrëse në mesin e fakulteteve, hulumtuesve, studentëve te UEJL dhe komercializimi i njohurive shkencore dhe teknologjike.

Meet Our Team

Azir Aliu

Drejtor Ekzekutiv

Gjorgji Rafajlovski

Martir Dika

Visar Demiri

Menaxher Projektesh

Argjenta Bajrami

Media Sociale dhe Komunikim

Albina Sefadini

Media Sociale dhe Komunikim

Vullnet Salii

Meet Our Shareholders Assembly

Dr. Veronika Kareva

President

Dr. Dennis Farrington

Nënkryetar

Meet Our Supervisory Board

Dr. Zamir Dika

President

Dr. Xhevair Memedi

Anëtarë

Besnik Xheladini

Anëtarë

Contact us!

Your business deserves this chance - let's make it happen together.