14 nëntor 2017

2017 TAKIMI VJETOR I BRODIT THEMELUES

Më 14 Nëntor 2017, në hapësirat e SEEUTechPark-ut u mbajt takimi i 3-të i Bordit themelues.

Takimi kishte për qëllim prezantimin e Raportit Vjetor për 2017 nga ana e menaxhmentit te SEEUTechPark , si dhe informimin e anëtarëve të bordit themelues për ngjarjet relevante, aktivitetet, qëllimet e arritura dhe rezultatet financiare të aritura deri tani nga ana e SEEUTechPark-ut. Përveç kësaj, takimi ishte një mundësi e shkëlqyer për të diskutuar për planet e ardhshme për 2018.

Kryetarja e Bordit Themelues Dr. Veronika Kareva, nënkryetari Dr. Dennis Farington, Rektori i UEJL-së Prof.Dr Zamir Dika, Sekretari i UEJL-së Dr. Xhevari Memedi, Prof. Besnik Fetai Prorektor për planifikim dhe ndërmarrësi dhe z. Besnik Xheladini, përgjegjës për shërbimet jurdike dhe prokurim pranë UEJL-së, shpalosën mendimet e tyre, si dhe dhanë udhëzime të dobishme për hapat e rradhës që Parku Teknologjik duhet ti ndërmer në të ardhmen.

SEEUTechPark mori nota të shkëlqyera nga ana Bordit Themelues për rezultatet e arriutra këtë vit.